Utulokdca 2019

This content shows Simple View

Vážení priatelia!

Hlavicka

Výzva

Vážení priatelia!

Podľa všetkého sa začína v našej vlasti blýskať na lepšie časy. Ďaľšou možnosťou, ako by ste mohli prispieť na prevádzku nášho zariadenia a pritom nezaťažiť svoj rodinný rozpočet je možnosť príspevku cez dane z príjmov v hodnote 1% dane fyzických osôb na verejno-prospešné účely. Myslím si, že je to možnosť ako dokázať, že vám naozaj nie je ľahostajný osud týraných zvierat. Všetci, ktorí ste sa rozhodli takýmto spôsobom podporiť našu činnosť budete (ak nebudete proti tomu namietať) zverejnení na našej web. stránke Dary. Pokiaľ máte priateľov, ktorí zmýšľajú podobne ako Vy a nemajú prístup na internet, informujte ich prosím o tejto možnosti.

Občan môže v marci 2002 už rozhodnúť, či podporí 1% zo svojej dane neziskovú organizáciu (Útulok v údolí n.o.), občianske združenie, nadáciu alebo neinvestičný fond.

Parlament schválil novelu Zákona o daniach z príjmov, ktorá upravuje aj mechanizmus poukázania 1% dane fyzických osôb na verejnoprospešné účely. Teda každý občan sa bude môcť rozhodnúť, akú oblasť podporí 1% dane prostredníctvom tej – ktorej neziskovej organizácie.(napr. Útulok v údolí n.o.) Tieto nové ustanovenia prinášajú nové možnosti financovania mimovládnych neziskových organizácií. Účinnosť novely je od 1.januára 2002.

Potenciálni príjemcovia 1% dane za rok 2001 môžu byť len právnické osoby

(definované v § 48 ods. 3):

Slotspiel

občianske združenia
nadácia
neinvestičný fond
nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby – Útulok v údolí n.o.
účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
organizácia s medzinárodným prvkom
Slovenský Červený kríž,

Ktorých predmetom činnosti je jedna z nasledujúcich oblastí (§ 48 ods.4):

rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
ochrana ľudských práv
ochrana a tvorba životného prostredia – Útulok v údolí n.o.
ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
poskytovanie sociálnej pomoci
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

Bližšie informácie vám poskytneme na tel. čísle 042 /4440604, 0905793835, alebo e-mail: utulokdca@px.psg.sk. Informácie sú aj na adrese www.rozhodni.sk.

Naše dôležité údaje:
Názov org: Útulok v Údolí n.o.
adresa: SNP 534/88-38
018 51 Nová Dubnica
Trenčiansky kraj
Právna forma:

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 36119962

Ak ste sa rozhodli prispieť nám vašim 1% z dane, vytlačte si prosím toto Vyhlásenie
(Potrebujete Adobe Acrobat Reader, alebo si môžete stiahnuť vyhlásenie vo formáte pre Word)
a odovzdajte v mzdovej učtárni vášho zamestnávateľa. Ušetríte si tým cestu na daňový úrad.

Ďakujeme v mene našich zverencov

Zachovajte nám priazeň!
Viliam Jaroš

Odporučam do pozornosti článok Ako postupovať? zo SME.

Free Slots

Hlavná strana
O nás
Aktuality
Databáza psov
Dary
Ohlasy a názory
Poradňa
Kontakt
Služby
Bojové psy
Mačky
Kone
Legislatíva, zákony
Príbehy z útulku
Kniha hostí
Odkazy

Akceptujeme i platby kreditní kartou

Webmaster
Viliam Jaroš © 2019

Ste návštevníkom č. 4264

Apuestas Deportivas Perú

top